ติดต่อคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 0-2727-3876 , 3788 , 3914 โทรสาร: 0-2377-7845 

E-mail: webgspanida @gmail.com

ฝ่ายงานการศึกษา ติดต่อ: 0-2727-3870-73 , 3869 , 3909 

เวลาทำงาน 08.30-16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ)

*** ท่านสามารถแนะนำการให้บริการของคณะได้ที่ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ https://goo.gl/forms/vZV53IhWwUedbELB2การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต

1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, 109, 191
รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง