กิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written by 
Published in Happy Workplace