การบริหารพุทธพลังจิตเพื่อความมั่นคงของชาติศึกษาเฉพาะกรณีกำลังพลข้าราชการทหารในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

  พันโทประภาส อ้อชัยภูมิ (5410160026) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.