การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการเปรียบเทียบปรับงานด้านจราจร : กรณีศึกษา กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

  ร้อยตำรวจเอกอดิเรก โปธิปัน(5120171055) รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 2553 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) สงขลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.