ทั่วไป

A Multilayer Analysis of Law Enforcement Against Drunk-Driving: In the Case of Bangkok, Thailand

A Multilayer Analysis of Law Enforcement Against Drunk-Driving: In the Case of Bangkok, Thailand
ชื่อผู้แต่ง (Author) : อาจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ (Nuttakrit Powintara, Ph.D.)  

To understand the effectiveness of the anti-drunk driving enforcment, we need to understand the opportunities and threats to that success. This book provides understanding about the circumstance of road accident related to alcohol in Bangkok, Thailand. In addition, this book presents an interesting viewpoint from real enforcers, who usually have to face this particular problem. Hence, knowing what they perceive is a very critical component for generating a very powerful policy to cope this important issue.

: นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
: 0-2727-3914 หรือ
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.