ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย

ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค  

ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
50 ปรัชญาทางการเงินสำหรับนักบริหารไทย
ราคา 300 บาท

: นางศรัญญา วงค์มาน
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN: 974-231-267-2