วิธีตรวจผลสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบคณะ

วิธีตรวจผลสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบคณะ

เข้าสู่ระบบ รศ: http://202.44.73.6/index_member_students.phpdetail grade 2 60 page 001
detail grade 2 60 page 002
detail grade 2 60 page 003
detail grade 2 60 page 004
detail grade 2 60 page 005
detail grade 2 60 page 006
detail grade 2 60 page 007