ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะรศ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะรศ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
(1)ทดสอบการปฏิบัติงาน เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี
(2)สัมภาษณ์ เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช


ลิ้งค์สถาบัน http://personnel.nida.ac.th/main/th
และประกาศ http://personnel.nida.ac.th/main/images/HR_Thai/job/mar/60-03-15.pdf
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

60 03 15 ประกาศสมภาษณ จนท คอม