ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรศ. ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรศ.

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช

โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา.pdf)สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา.pdf 1118 kB