ประกาศสถาบันฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯบรรจุเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สังกัดคณะ รศ.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดตามลิ้งค์หรือไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์ประกาศ http://personnel.nida.ac.th/main/images/HR_Thai/job/feb/60-02-21.pdf

ลิ้งค์สถาบันฯ http://personnel.nida.ac.th

(ติดตามผลการสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้จากเว็บไซต์สถาบันฯ)