ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียน

Link กองบริการ เพื่อดูปฏิทินกลางของสถาบัน 

ปฏิทินคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 

 

 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถรับข้อมูลตารางเรียนได้ โดยเพิ่มปฎิทินจากe-mailนี้

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email calendar