ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรDPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2560 ทั้งกรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่1-3

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรDPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2560
กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่1-3
สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมานี้

หน้าเว็บหลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/ph-d-3/946-2015-08-21-06-53-51
สมัครออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp