ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ นักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

นักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ลิ้งค์หน้าหลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/ph-d-6/1207-2015-08-21-06-39-61

โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้