ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่น31 ปี2560

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กทม. รุ่น31 ปี2560

ลิ้งค์หน้าหลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/ph-d-6/1207-2015-08-21-06-39-61

IMG 5305

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (mpa 2560 2.pdf)MPA Bkk 1/2560 242 kB